ชื่อสถานที่ ………ม. ป ผาสุข
สถานที่ตั้ง ………ถนนวงแหวนรอบนอก