ชื่อสถานที่ ………โรงเรียนคลองต้นไทร
สถานที่ตั้ง ………ถนนพุทธมณฑล