ชื่อสถานที่ ………สภต. มหาสวัสดิ์
สถานที่ตั้ง ………ถนนวงแหวนรอบนอก