ชื่อสถานที่ ………วัดอุบลวนาราม
สถานที่ตั้ง ………ถนนวงแหวนรอบนอก