ชื่อสถานที่ ………โรงเรียนวัดอุบลวนาราม
สถานที่ตั้ง ………ถนนวงแหวนรอบนอก