ชื่อสถานที่ ………หมู่บ้านทุ่งมังกร
สถานที่ตั้ง ………ถนนทุ่งมังกร