ชื่อสถานที่ ………สำนักงานขนส่งทางบก สาขา 2
สถานที่ตั้ง ………ถนนสวนผัก