ชื่อสถานที่ ………โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา
สถานที่ตั้ง ………ถนนทุ่งมังกร