การทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า


Technic นี้ดูดีนะครับแล้วก็ง่ายครับ แค่เพิ่ม 2 บรรทัดนี้ลงไปที่บนสุดของ file html เท่านั้นเอง
<META http-equiv="Page-Enter" content="RevealTrans (Duration=3, Transition=23)"> <META http-equiv="Page-Exit" content="RevealTrans (Duration=2, Transition=23)"> แต่ วิธีนี้มีข้อจำกัดนะครับ ถ้าผู้เข้าชมใช้ Browser ของ Netscape ก็จะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น


Home | JavaScript Tutor | PhotoShop Tutor | Gallery | Program | Midi | Site Map
CraZyHero StudiO, Copyright (C) 1998 Web site designed by Sowrawoot Korsuwansiri